TAKAYYÜL


TAKAYYÜL
Uymak, iktida etmek

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.